EKO / SKAL

Biologische landbouw houdt het natuurlijke evenwicht tussen mens, plant en dier in stand. Er worden geen chemische of synthetische bestrijdingsmiddelen gebruikt en wordt het gebruik van kunstmest niet toegestaan.

Lees meer...

BRC

Oorspronkelijk gepubliceerd door het British Retail Consortium (BRC) voor levensmiddelen-producenten die goederen onder huismerken aan de detailhandel in het Verenigd Koninkrijk leveren, werd deze standaard met regelmatige tussenpozen herzien om een weerslag te vormen van het recentste denken in voedselveiligheid.  Het Britisch Retail Consortium heeft nu wereldwijd toepassing bereikt als raamwerk om de levensmiddelenproductie bij te staan in elk bedrijf.

Lees meer...

HACCP

In de levensmiddelen-branche is hygiëne van groot belang. Bedorven of besmette producten leveren immers een gevaar op voor onze gezondheid! Daarom moeten we een goede kwaliteit  garanderen. Dit wordt mede gewaarborgd middels een HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) systeem.

Lees meer...